Services 

Regnskab

Udarbejdelse af årsregnskaber

Selvangivelser

Skatteregnskaber

Indberetninger til SKAT

Bogføring

Oprettelse af bogføringsprogrammer

Opstart af kontoplan

Bogføring

Beregning af moms

Beregning af lønsumsafgift

Lønregnskab og lønsedler

Indberetninger til SKAT

Selskaber mv.

Revision af selskaber

Revision af fonde

Revision af foreninger

Rådgivning om valg af revision

Rådgivning om udbytte

Indberetning af udbytteerklæringer til SKAT

Opstart af virksomhed

Etableringsrådgivning

Stiftelse af selskaber mv.

Oprettelse af personlige virksomheder

Oprette cvr nr. hos Erhvervsstyrelsen

Registrering hos andre myndigheder

Forretningsplan

Budgetter

Skat

Skatteplanlægning

Skatterådgivning

Skatteberegning

Indberetning til SKAT

Assistance i skattesager

Rådgivning

Skattefri aktieombytning

Skattefri virksomhedsomdannelse

Generationsskifte

Forældrekøb

Fonde og foreninger